Deanu Girjerádju

Tana Bibliotek

UTLÅNSREGLEMENT FOR DEANU GIRJERÁJUS/TANA BIBLIOTEK

Alle kan benytte biblioteket og utlånet er gratis.

Lånekort
For å låne må du ha med lånekort. Det er gratis å bli registrert som låner. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr 20,-. Meld fra om endring av navn/adresse/e-post/telefonnummer.

Lånetider

Utstyr 1 uke eller etter avtale
Video/DVD og Tidsskrifter 1 uke
Språkkurs 3 måneder
Bøker og øvrig 1 måned

Fornyelse av lån
Lån kan fornyes inntil 3 ganger hvis ingen står på venteliste. Lån kan fornyes pr telefon og mail.

Reservering
Vi kan reservere hvis noe er utlånt. Reservering er gratis. Du vil få beskjed pr telefon eller e-post når det reserverte materiale kan hentes.

Påminelse:1 uke før innleveringsfristen går ut vil du få en påminnelse på mail eller tlf om at innleveringsfristen nærmer seg. Dette koster ingenting.

Purring
Materiell som ikke er levert innen lånefristen, blir purret. Purregebyret er kr 50,-. Purregebyret betales i biblioteket. Gebyret må betales selv om lånet blir levert etter at purring er utsendt. Det er utsending av purringen det tas betalt for.
Det er ingen purregebyr på barn. Derimot er det erstatningskrav dersom lånet ikke leveres inn.

Erstatning
Dersom biblioteket ikke mottar materialet etter 2 purringer, anses det som tapt, og må erstattes. Det sendes regning for lånt materiale pluss omkostninger.

Takster for tapt eller ødelagt materiale (spesielt verdifullt materiale blir vurdert særskilt):

Bøker Faktisk pris eller Kr.   300 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
CD-ER/DVD-ER Faktisk pris eller  KR. 300 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
Lydbøker Faktisk pris eller  KR. 400 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
Språkkurs Faktisk pris eller  KR. 1500 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
Tidsskrifter KR.   100
Utstyr Faktisk pris eller reparasjonskostnader

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Elektroniske tjenester
Det er gratis å bruke PC-ene på biblioteket.

Kopimaskin
Pris pr utskrift/kopi: kr 10,-